O zi, o fotografie: Crizanteme

“În aerul umed de toamnă
lujerele florilor ca nişte semnături vegetale
ale unei fiinţe de aer şi umbră
indescifrabile semnături, agonice semne:
lacrimile de rouă ale crizantemelor
grimase ale neantului prevestind misterul fără de sfârşit
al fiecărei zile
misterul tăcut pe care nu-l vom auzi
nicicând…
crizantemele siluete de fum, răni neauzite
în aerul toamnei melodios…”

Iulian BOLDEA

crizantema

Advertisements

O zi, o fotografie: Crizantemă

“Se trec şi florile de toamnă, cele din urmă flori, şi-n casă
Lângă oglinzile-obosite, o fată şubredă şi pală
Preschimbă florile în vase, evlavios ca o vestală.
– Mor florile mâhnite, toamna, în casa cui n-a fost
mireasă …

Înc-un mănunchi, şi câte visuri şi primăveri
câtă ruină!
Dac-ar avea grai ca să spuie, oglinda câte n-ar mai spune:
A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune
Troienele de flori bogate, culese zilnic din grădină.

Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă …
Cum s-a trecut, şi cum trec toate pân-vine moartea
să te cheme;
Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme:
În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă.

Şi-mbrăţişaţi alături plângem, plângi blândă, candidă
vestală,
Din lacrimi liniştea sporeşte, ş-a fi târziu pricepi
ce-nseamnă.
Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele
de toamnă
S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală.”

~ Dimitrie ANGHEL ~

crizantema

(Photo by: Oana Dima)

Despre castani

“Iubito, te tot aştept să-mi vii,
În umbra de castani,
Ce-au tăinuit iubirea noastră
Atâţi amari de ani.

Din vremile de mult trecute
Om întocmi amorul iarăşi
Şi dând de-o parte toate cele,
Din nou ne-om prinde buni tovarăşi.

Şi, îmbătăţi de fericire,
Om da uitărei-ntreaga lume.
Eu după gât te-oi săruta,
Iar tu râzând mi-i spune glume.

Vântul printre crengi ne-a aburi
Cu miros de sulcină,
Iar luna-n ceruri răsărind,
Ne va-mbrăca-n lumină.

Iar noi dormi-vom duşi pe gânduri
În umbra de castani,
Tăinuitori iubirei noastre
De-atâţi amari de ani.”

– Dimitrie ANGHEL –

Castani